مارموت سنجابی بزرگ در سرده Marmota است که ۱۵ گونه دارد.


مارموت
محدوده زمانی: میوسن اولیه تا امروز
مارموت شکم زرد در پارک ملی یوسیمیتی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: جوندگان
تیره: سنجابان
تبار: مارموتینی
سرده: مارموت
منبع:ویکی پدیا