گرما زدگی در سگ

گرما زدگی:
گرمازدگی یکی از بیماری هایی است که سگ در اثر ماندن بیش از حد در هوای گرم که میتواند بر اثر ماندن بیش از حد در اتومبیل باشد به وجود می آید.وقتی سگ به این بیماری دچار میشود علایم خاصی را از خود بروز میدهد که به شامل:
1- متسع شدن سوراخ های بینی
2- سیاه رنگ شدن مخاط
3- تنفس شدید
4- له له زدن
وقتی این عوامل در سگ بروز دهد امکان این که سگ دچار گرما زدگی شده باشد بسیار بالاست.
گرما زدگی بسیار جدی است به گونه ای که در برخی موارد می تواند قلب سگ را از کار بیندازد.
روش های درمان گرما زدگی:
1- سگ را در هوای آزاد و خنک قرار داد
2- دادن آب فراوان به سگ
3- فرو بردن سگ در آب
4- رجوع به دام پزشک


نويسنده :سياوش
http://www.peats.******.com/8801.aspx