خب اینم چندتاعکس نقاشی شده از ماهی کوی که خیلیییییی زیبا هستن .به قول معروف برای دست گرمی عزیزان.دستم راه بیفته انقدرعکس میذارممممم


ا
امیدوارم خوشتون بیاد
چاکرهمتون امیرکوی