به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران؛

در باغ‌وحش روسیه خرس قطبی بچه تازه متولد شده خود را در حضور بازدیدکنندگان در آغوش می‌گیرد و نوازش می‌کند.

خرس قطبی بچه خجالتی خود را برای اولین بار با زور بیرون می‌آورد و در حضور بازدیدکنندگان او را نوازش می‌کند. توله خرس کم‌کم به محیط جدید عادت می‌کند و شروع به بازی با مادر خود می‌کند.