سرما زدگی:
اگر سگ مدت زمان زیادی در زیر برف وباران راه برود دچار این عارضه میشود.
علایم:
1- لرزیدن حیوان
2- عدم خوردن غذا
3- سرفه کردن
روش درمان:
باید سگ را فورا در جای گرم قرار داد و آن را ماساژ داد و به او چند روزی استراحت داد.
یخ زدگی:
وقتی سگ زمان زیادی ذر برف بمانددچار یخ زدگی می شود.
علایم:
1- دست و پا و گوشها به رنگ قرمز کبود در می آید
2- حیوان سعی میکند نواحی سرما زده را لیس بزند
در صورت عدم درمان به موقع نواحی یخ زده دچار ترک و شقاق می شود.
روش درمان:
برای درمان یخ زدگی باید همانند سوختگی عمل کرد و محل هایی که دچار این عارضه شده اند را پانسمان نمود و با روغن ماهی مالش داد.


نويسنده: سياوش
http://www.peats.******.com/8801.aspx