خون مردگی در سگ

خون مردگی:
در اثر قطع شدن یکی از رگ ها و پخش شدن خون آن در بافتی مخصوص در زیر پوست ایجاد میشود.
در این صورت در قسمت های صاف و بی مو پوست به رنگ بنفش و کبود وسپس زود محو میشود و در قسمت های دیرای مو به صورت یک جسم لغزنده در زیر انگشتان دیده میشود. در سگ هایی که دارای گوش آویزان هستند خون مردگی در قسمت لاله ی گوش دیده میشود که از علایم آن این است که حیوان سر خود را تکان میدهد و می خواهد قسمت خون مرده را با پنجه بخاراند در این گونه موارد باید یه دام پزشک مراجعه کرد.

خون ریزی

خون ریزی:
بر اثر پارگی یک سرخ رگ یا سیاه رگ به وجود می آید و شدت آن به میزان قطر رگ بستگی دارد.
در این موارد باید فورا به دامپزشک مراجعه شود باید محل خون ریزی را بست ویا به کمک تکه ای پنبه روی قسمت در حال خون ریزی فشار وارد کرد.
در بعضی موارد خون ریزی داخلی مشاهده میشود که علایم آن شامل:
1- بی رنگ شدن مخاط
2- سرد شدن انتهی دست و پا ها
3- سریع شدن ضربان قلب
برای ذرمان باید سریعا به سگ خون تزریق شود وسگ جراحی شود.


نويسنده : سياوش
http://www.peats.******.com/8801.aspx