شاه‌ماهی نوعی ماهی روغنی از خانوادهٔ شگ‌ماهیان است که در آب‌های کم‌ژرفا و معتدل اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس اطلس شمالی و دریای بالتیک زندگی می‌کند.

دو گونه از شاه‌ماهی‌ها به نام‌های شاه‌ماهی اطلسی و شاه‌ماهی آرام شناخته شده‌است.


شاه‌ماهی
محدوده زمانی: ائوسن آغازین تا امروز
شاه‌ماهی اطلسی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: شگ‌ماهی‌سانان
تیره: شگ‌ماهیان
زیرخانواده: شاه‌ماهیان
سرده: Clupea

گونه‌ها
شاه‌ماهی اطلسی (Clupea harengus)
شاه‌ماهی آرام (Clupea pallasii)

منبع:ویکی پدیا