پوست ماربدن مارها نیز مانند تمام خزندگان از فلس هایی پوشیده شده که از آنها در برابر سایش و خشک و بی آب شدن محافظت میکند. فلس هایی که در بالا و در گوشه های بدن مار قرار گرفته اند، کوچک تر و نازک تر از فلس هایی هستند که در قسمت زیرین قرار دارند. آن فلس های بزرگ و ضخیم در قسمت شکم مار « پلاک » نامیده میشود و وظیفه این پلاک ها، محافظت از بافت هایی از بدن حیوان است که در مجاورت با زمین قرار میگیرد. فلس های بدن مار رنگ بندی و طرح های مختلفی دارند. برخلاف بیشتر حیوانات، نمیتوان جنسیت مار را از روی رنگ بندی فلس هایش تشخیص داد زیرا ظاهر مارهای نر و ماده یکی است.
گرچه اغلب گفته میشود که مارها لزج هستند اما در واقع پوست آنها بسیار خشک است زیرا تنها دو غده پوستی دارند (یک جفت غده عطری در نزدیکی مقعد دارند که ماده ای ترشح میکند که کار آن ماده جذب همسر، حفاظت در برابر شکارچیان و علامت گذاری قلمرو است.) برخلاف دیگر حیوانات، مارها تا روزی که زنده اند رشد میکنند. پوست مارها در یک دوره « اکدیسیس » یا همان پوست اندازی، می افتد. قبل از فرآیند پوست اندازی، مار کمی به رنگ آبی یا کبود در می آید و چشم ها کدر میشوند. این به خاطر مایعی است که بین لایه های پوستی قرار گرفته است. کنه، سوء تغذیه و تروما (ضربه شدید خارجی) نیز ممکن است باعث ایجاد پوست اندازی غیر طبیعی یا «دیسکدیسیس» شوند.معمولا پوست به صورت یکجا و به همراه بریل (پوشش محافظ چشم) افتاده میشود مگر آن که مار زنگی بوده و دارای زنگ باشد (عکس بالا). زنگ در طی رشد مار سر جای خود باقی می ماند و در هر دوره رشد یک قسمت به آن اضافه میشود. اغلب به اشتباه فرض میشود که مانند حلقه های موجود در تنه درخت، تعداد بخش های زنگ نیز میتواند سن مار را نشان دهد. این صحیح نیست زیرا مارها اغلب در هر سال بیش از یک بار پوست اندازی دارند. مارهای جوان و در حال رشد ممکن است هر دو ماه یک بار پوست اندازی داشته باشند. همچنین با بالاتر رفتن سن، مار زنگی ممکن است چند بخش از انتهای زنگ خود را از دست بدهد. بنابراین درست نیست که سن مار را از روی تعداد بخش های موجود در زنگ آن حدس بزنیم.

مترجم: شادی حسن پور

مطلب اختصاصی میهن پت