چگونه به پاراکیت خود بیاموزید که شمارا دوست داشته باشد

1
.با طوطی خود زیاد صحبت کنید :

هر بار طوطی خود را از جای به جای دیگر منتقل می کنید یک دقیقه توقف وبا او صحبت کنید
این چنین جملاتی را می توانید به طوطی خود بگویید مانند : دوستت دارم و یا چیزی شبیه به این همچنین می توانید صدای کلیک وسوت را به طوطی خود بگویید .

2 . مطمئن شوید که نیاز های اساسی فراهم است :

مواد غذایی و اب تازه به او بدهید . درجه حرارت اتاق را کمی سرد نگه دارید و به او اجازه دهید هر دو روز حد اقل یک ساعت ازادانه پرواز کند . سعی کنید خودتان به طوطی تان غذا دهید تا او شما را دوست داشته باشد و این به این معنا نیست که ان را از گرسنگی زجر دهیم وبعد به او غذا دهیم .

3 . انتظار یک پرنده نابغه را از او نداشته باشید :

این درس است که هوش پاراکیت ها رقبای برخی پستانداران است . اما انتظار نداشته باشید بلا فاصله پس از ورود به گفتو گو باخانواده بپردازد و از توالت استفاده کند .کمی واقع بینانه باشید .

4 . او حیوان خانگی نیست در واقع یک نوزاد واقعی است :

بیشتر پرندگان از نوازش شدن متنفرند .اگر شما از این نا امید شدید می توانید اموزش بدید به پرنده با ترفند های سرد وشاید پرنده بیاموزد که روی شانه شما بشیند .

5 . به یاد داشته باشید که همیشه پاراکیت ها را به دقت رسیدگی کنید:

انها کوچک وظریف هستند.

6 . هرگز به پرنده ضربه نزنیم وبا انها خشن برخورد نکنیم:

این کار باعث میشود پرنده از شما بترسد .
مترجم:rasoul051
مطلب اختصاصی میهن پت