جنب و جوش زیاد برای سلامتی ضروری است. به نظر من هرگز نباید سگ را زنجیر کرد. اگر در زمانهای خاصی نیاز به محصور کردن حیوان می باشد


برای اکثر حیوانات خانگی، رها بودن در باغ در طول روز، بعلاوة قدم زدن عصرانه به اندازة کافی و قدری جست و خیز در بیرون شهر در انتهای هفته، روش ایده آلی برای حفظ سلامتی، تناسب و سرزندگی است.


به نظر من آزاد بودن در باغ ضروری است. بسیاری از حیوانات خانگی سراسر روز را روی قالی یا در داخل سبدهایی درکنار آتش لم می دهند و تنها هر شب به مدت ده دقیقه قدم می زنند. این کافی نیست و ناگزیر باعث چاقی و پیری زودرس می شود.


بنابراین، به طور خلاصه فرمول ساده برای نهایت سلامتی در سگ بی شباهت به انسان نیست: تغذیة صحیح- محل خواب گرم و خشک- و فعالیت جسمانی منظم و کافی .