تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی و رفع تصرف اراضی پارک ملی سرخه حصار / تصویری

۱۹ اسفند ۱۳۹۲
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: ۲۵۰۰ مترمربع از اراضی پارک ملی سرخه حصار تهران که از سال ۱۳۸۶ با دیوارکشی و احداث ساختمان، باغ و مغازه به تصرف گروهی از زمین خواران درآمده بود، با پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست تهران روز گذشته و با حضور نیروهای یگان ویژه و پلیس امنیت از متصرفین خلع ید و کلیه سازه های احداث شده تخریب گردید.