خبرگزاری مهر : جشنواره نقاشی تخم مرغ های نوروزی در پارک مفاخر تبریز در حال برگزاری است.