گل فلامينگو در بين آنتوريوم ها از همه معروف تر و متداول تر است. زيبايى چشمگير آن به خاطر قاشقك هايى است كه به عنوان كاسبرگ همراه با باز شدن گل ها در زمستان و بهار ظاهر مى شوند. گل دادن اين گياه به مدت طولانى و استثنايى ۳ ماه به درازا مى كشد.

گل فلامينگو گياهى است هميشه سبز و مقاوم با برگ هاى سبز تيره و چرم مانند به طول ۲۰ سانتى متر. داراى اسپات هايى به رنگ قرمز روشن با عمر طولانى و اسپاديس هاى زرد _ نارنجى كه در واقع همان گل هاى گياه هستند.

فلامينگو به خوبى در مخلوطى از خاك برگ و خاك سياه به همراه كمى خاك چوب رشد مى كند. مكان روشن در زمستان و نور غيرمستقيم خورشيد در تابستان را مى پسندد. حداكثر بلندى و گستردگى گياه به ۶۰ _ ۳۰ سانتى متر مى رسد. حداقل دماى قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتى گراد است.منبع:جام فتو