در این تصاوير نژاد خاصي از گاو را مشاهده ميكنيد كه بيشتر شبيه به عروسك است تا يك گاو واقعي.

پوشش بدنشان مانند مخمل است و ظاهري بسيار دوست داشتني دارند.
منبع:topnop.ir