لازم است همه سگ ها حداقل دوبار در روز غذا بخورند و ميزان و حجم غذا بايد به گونه اي باشد که پس از گذشت .
استفاده از برخي رژيم هاي غذايي آماده و استاندارد هم درجلوگيري از بوي بد دهان و بيماري هاي دندان و لثه مفيد است ولي بهتر است حيوان را به غذاي داخل منزل عادت داد و براي جلوگيري از مشکلات دنداني فرمول غذايي جيره حيوان شامل 20% گوشت و تخم مرغ براي تامين پروتئن 60% سبزيجات پخته شده تازه و 20% سبزيجات تازه خرد شده به صورت خام باشد . در مواردي هويج خام مانند يک مسواک براي سگ عمل مي کند