الکساندر عکاس 28 ساله از روسیه با صدها ساعت غواصی در زیر اقیانوس‌ها توانسته مجموعه‌ای از موجودات دریایی به ندرت دیده شده را جمع‌آوری کند.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران، این عکاس هدف خود را از جمع‌آوری این مجموعه، نشان دادن زیبایی زندگی در زیر آب بیان کرده است.