چند نژاد مناسب سگ برای زندگی در آپارتمان به همراه توضیح مختصری از خصوصیات آن ها :

> بیچون فرایز :
آن ها در خانه فعال هستند و باید به پیاده روی کافی بروند
موی آن ها باید هر روز شانه شود و به خاطر این که موی سگ بیچون فرایز زیاد نمیریزد سگ مناسبی برای افراد مبتلا به آلرژی است

> چی هوا هوا :
در گروه سگ های عروسکی قرار دارد و بسیار شاد است
آن ها سگ هایی باهوش هستند و سریع چیزها را یاد میگیرند
با انکه این سگ کوچک است و میتواند در آپارتمان نگهداری شود باید هر روز به پیاده روی کافی برود

> پاگ :
با بچه ها رفتار خوبی دارند و در خانه زیاد فعال نیستند
به هوای گرم حساس است

> پودل :
اگر به پیاده روی کافی نروند به سگ هایی ترسو تبدیل میشوند
همچنین اگر به خوبی تربیت نشوند خیلی پارس میکنند
آن ها به راحتی در آپارتمان زندگی میکنند اما علاقه ی زیادی به بازی بیرون از خانه دارند
به خاطر هوش زیاد پودل ها باید با کارهای مختلف سرگرم شوند در غیر این صورت حوصلشان سر میرود یا مشکلات رفتاری پیدا میکنند

> داشهوند :
داشهوند ها دوستدار نوازش و پت های خیلی خوبی هستند اما آموزش و یاد دادن جای دستشویی به آن ها دشوار است
آن ها باید به خوبی تربیت شوند تا مشکلات رفتاری پیدا نکنند
اگر شما داشهوند خود را در آپارتمان نگه میدارید هر روز برای بهتر کردن روحیه آن را به پیاده روی ببرید

> شیتزو :
خیلی به گرما حساس هستند
این سگ ها باید هر روز به پیاده روی برده شوند

> یورکشایر تریر :
در خانه بسیار فعال هستند و به هوای سرد خیلی حساس اند

> گری هاوند :
به صدا و کار های شما بسیار حساس هستند و میتوانند بگویند که شما عصبانی هستید یا نه
با این که آن ها سگ هایی اجتماعی هستند اما کمی از غریبه ها میترسند
آموزش به این نژاد سگ بسیار آسان است اما اگر این سگ ها به پیاده روی کافی نروند ممکن است به سگی ترسو تبدیل شوند