ورود گربه به خانه نخست وزیر انگلیس با مجوز رسمی!

گربه ای به نام "لری" که مجوز کشتن موشهای خانه شماره 10 داونینگ استریت، محل اقامت نخست وزیر انگلیس را دارد به این خانه راه یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، خانه شماره 10 داونینگ استریت، محل اقامت نخست وزیران انگلیس است. چندی قبل زمانی که یک خبرنگار شبکه "بی. بی. سی" مشغول تهیه گزارشی در مقابل این خانه بود یک موش بزرگ از پشت صحنه عبور کرد و وارد داونینگ استریت شد. به این ترتیب این خبر در سراسر دنیا پیچید که "خانه نخست وزیر انگلیس موش دارد!"
اکنون به نظر می رسد که برای نابودی موشهایی که از ماهها قبل در این خانه اقامت کرده اند یک مامور 007 وارد شده است.
این مامور 007 گربه ای به نام "لری" است که از موسسه "خانه سگ ها و گربه های باترسئا" در لندن به محل اقامت دیود کامرون راه یافته است. این گربه که مجوز رسمی کشتن موشها را دارد وظیفه دارد این خانه را از وجود دشمنان قسم خورده خود پاک کند.
براساس گزارش گاردین، مشکل موشهای داونینگ استریت مسئله جدیدی نیست و ریشه قدیمی دارد. در حقیقت در زمان نخست وزیری تونی بلر، شری بلر که گربه ها را دوست نداشت سنت دیرینه خانه شماره 10 را که برپایه آن حتما یک گربه باید در این خانه حضور داشته باشد لغو کرد.
هرچند همسر تونی بلر همواره بی علاقگی خود را نسبت به "همفری"، گربه پشمالوی سیاه و سفیدی که در سال 1997 بازنشسته شد و در سال 2006 در جنوب لندن مرد انکار کرد، با وجود این پس از همفری، شری هرگز اجازه نداد هیچ گربه ای به این خانه راه یابد. زمانی که گربه نباشد موشها جشن می گیرند. به این ترتیب محل اقامت نخست وزیر انگلیس به خانه موشها تبدیل شد.