Pseudochromis splendensPseudochromis splendens از ماهیان بسیار زیبای دیگریست که در آکواریوم های آب شور از آن نگهداری می شود. این ماهی زیبا به طور طبیعی در اقیانوس هند و همچنین نواحی غربی اقیانوس آرام زندگی می کند. این ماهی تا 13 سانتی متر رشد می کند.