سلام به همه دوستان کوی دوست.این هم یک کتاب عالی طراحی و پیاده سازی برکه کوی با تصاویر و زبان اصلی.همه چیز جزء به جزء توضیح داده شده.امیدوارم استفاده کنید.
http://sacramentokoi.com/file/2012/01/3000.pdf