این رودخانه واقع در کلمبیا به رودخانه 5 رنگ مشهور است. بستر این رودخانه بدلیل وجود سنگ های معدنی با خواص مختلف مملو از جلبک های رنگارنگ شده است. این جلبک های در رنگ های آبی ، سبز و زرد و بنفش در اکثر نقاط این رودخانه یافت میشوند.منبع:topnop.ir