اختلالات زیست محیطی آبشش در ماهی هاآبشش ها اندام های مخصوصی هستند که به ماهی های اجازه می دهند تا در زیر آب نفس بکشند. با این حال، اگر محیط زیست یک ماهی به خوبی محافظت نشود ممکن است اختلالات آبششی ایجاد گردد. از میان این اختلالات سه اختلال اصلی عبارتند از بیماری حباب گاز، مسمومیت دی اکسید کربن و مسمومیت سولفید هیدروژن.

1. بیماری حباب گاز معمولا در سیستم های آب سرد رخ می دهد. هنگامی که آب در مخزن، آکواریوم یا حوضچه ماهی ها دارای مقدار غیر طبیعی گازهای حل نشده مانند نیتروژن، آرگون و اکسید کربن شود، ممکن است ماهی ها به بیماری حباب گاز مبتلا شوند. این پدیده هنگامی که درجه آب به سرعت بالا برده شود یا به دلیل پمپ آب معیوب که هوا را همراه با آب به درون مخزن یا آکواریوم می کشد، رخ می دهد. همچنین رشد جلبک های زیادی در حوضچه ها موجب بروز این اختلال در ماهی ها می گردد. در ماهی مبتلا به این بیماری حباب های کوچک گاز در چشم ها، باله ها و آبشش ها نمایان می گردد. ممکن است توسط یک هوادهی قوی یا هم زدن آب به منظور خارج کردن گازهای اضافی و تعمیر تجهیزات معیوب بیماری درمان شود.

2. مسمومیت دی اکسید کربن زمانی که غلظت دی اکسید کربن در آب بیش از 20 میلی گرم در هر لیتر باشد، رخ می دهد. PH آب اسیدی می شود بنابر این آب برای ماهی ها سمی است. ماهی های مبتلا به مسمومیت دی اکسید کربن به محرک ها پاسخ نمی دهند و بی حال و سست می شوند. درمان شامل هوادهی قوی، هم زدم آب به منظور خارج کردن دی اکسید کربن اضافه به سمت اتمسفر و کاهش درجه PH آب است.

3. مسمومیت سولفید هیدروژن ممکن است برای ماهی ها کشنده باشد. در آکواریوم ها یا حوضچه ها زمانی که باکتری خاصی از مواد آلی باقی مانده در قسمت هایی از محیط آب که میزان اکسیژن در آنها کم یا فاقد اکسیژن است تغذیه می کنند، گاز سولفید هیدروژن یا H2S ایجاد می گردد. مقدار زیاد H2S سمی است و توسط بوی سولفور قوی که از آب منتشر می شود، قابل شناسایی است. تماس طولانی مدت ماهی ها با سولفید هیدروژن موجب می شود آنها لاغر و نا توان شوند و آسیب جدی به آبشش آنها وارد می گردد. تمیز نگهداشتن آب از هر گونه بقایای مواد آلی و هوادهی آب موجب برطرف شدن مسمومیت می شود.

پیشگیری

به منظور جلوگیری از بروز اختلالات زیست محیطی آبشش ها :


  • به طور منظم درجه PH آب و سطح گازها را اندازه گیری کنید.
  • گرم کردن آب به آهستگی از تجمع مقدار زیادی گاز در آب جلوگیری می کند.
  • همچنین آب را تمیز نگه داشته و خو از آن مراقبت کنید.


مترجم: Panteav - نمایش مشخصات: panteav - انجمن حمایت از حیوانات بی سرپرست

مطلب اختصاصی میهن پت (www.mihanpet.ir)