تالاب کافتر (شادکام)نام انگلیسی : Kaftar wetland نام فارسی : تالاب کافتر


این تالاب در محدوده طول‌ جغرافيايي‌ E5242 تا E5249 و N3032 تا N3035 قرار دارد‌ كه‌ به‌ آن‌ آبگير كافتر نيز مي‌گويند.

در شرق‌ روستاي‌ كافتر و جنوب‌ كوه‌ بل‌ در دشتي‌ كه‌ ميان‌ كوههاست‌ از آبهايي‌ كه‌ از دامنه‌ كوهها سرازير مي‌شود و همچنين‌ از آب‌ رودخانه‌ شادكام‌ اين‌ درياچه‌ درست‌ شده‌ است‌. پيرامون‌ اين‌ آبگير پهناور چمنزارهاي‌ وسيعي‌ وجود دارد كه‌ تابستان‌ و بهار، چراگاه‌ دامهاي‌ تيره‌هاي‌ گوناگون‌ ايل‌ قشقايي‌ مي‌باشد. عمق‌ درياچه‌ كم‌ و از گياهان‌ باتلاقي‌ و ني‌ پوشيده‌ شده‌ است‌. در اين‌ منطقه‌ نمكزار ابرقو، رودخانه‌ شادكام‌ و غار بزرگ‌ و زيباي‌ " كان‌ كوهر" نيز از عوارض‌ طبيعي‌ عمده‌ بشمار مي‌روند. وجود چشمه‌ها و قناتهاي‌ فراوان‌ با آبهاي‌ گوارا كه‌ سرچشمه‌ بيشتر آنها دامنه‌هاي‌ كوه‌ بل‌ مي‌باشد از ديگر ويژگيهاي‌ طبيعي‌ منطقه‌ است‌.این تالاب مساحتی درحدود 48 کیلومترمربع دارد ، اين درياچه در 35 كيلومتري جنوب اقليد فارس و در ارتفاع 2300 متري از سطح دريا قرار دارد و طول آن در حدود 24 كيلومتر و عرض آن 6 كيلو متر مي باشد و یکی از دریاچه های آب شیرین استان فارس است و از زیستگاه های بسیارارزشمند پرندگان مهاجر محسوب میشود.این تالاب درکنار روستای کافتر واقع شده و دومین دریاچه آب شیرین بعداز دریاچه پریشان است که زیستگاه طبیعی پرندگان مهاجر و محل پرورش ماهی های کپور و آمور می باشد. وجودچشمه سارها وقنوات متعدد علاوه برایجاد مناظر زیباودیدنی زمینه مساعدی برای پرورش ماهی قزل آلا فراهم نموده است.


درحال حاضر، برداشت بی رویه از رستنی های محدوده ی این دریاچه وآب آن ، حیات آن را به مخاطره انداخته است .این دریاچه یکی اززیباترین چشم اندازهای طبیعی استان است .


حیات وحش


50 گونه پرنده آبزي و کنار آبچر متعلق به 12 خانواده و 6 راسته در تالاب کافتر مورد شناسايي قرار گرفته است. خانواده مرغابيان با 66.26 درصد، بيشترين فراواني و خانواده اکراسيان با 0.02 درصد، داراي کمترين فراواني در تالاب کافتر بوده است. بيشترين تعداد و فراواني پرندگان شناسايي شده متعلق به خانواده هاي پرندگان آبزي با 67.09 درصد فراواني و کمترين فراواني مربوط به خانواده پرندگان کنارآبچر با 32.91 درصد فراواني بود.


در حوزه درياچه كافتر از رده خزندگان نمونه هايي از اعضا سه راسته مارها، سوسمارها و لاك پشتان وجود دارد و بطور كلي 24 گونه مار متعلق به 3 خانواده تشخيص داده شد كه دراين ميان خانواده Typhlopidae تنها يك گونه و خانواده Viperidaeچهار گونه و خانواده colubridaeما بقي گونه ها يعني نوزده عدد را به خود اختصاص داده اند از مجموع مارهاي شناسايي شده 6 گونه سمي، 3 گونه نيمه سمي و 15 گونه از انواع غيرسمي مي باشد از بين مارهاي منطقه مورد مطالعه تنها دو گونه متعلق به جنس Natrix كه زندگي ابزي دارند وابسته به اكوسيستم درياچه تشخيص داده شد كه اين مارها در نواحي پرگياه درياچه، علفزارهاي تالابي، آبراهه هاي منتهي به درياچه، چمن زارها و بيشه هاي مجاور چشمه ها ديده مي شوند.منبع:کویرها و بیابان های ایران


لینک:تالاب کافتر (شادکام)