این تصاویر مونتاژ نیستند . گل «Psychotria Elata» در جنگل‌های استوایی قاره امریکا مانند کاستاریکا و کلمبیا یافت می‌شود.

شباهت زیاد این گل به لب انسان باعث معروفیتش شده است.منبع:topnop.ir