رویا سگی که از لانه کثیف و تاریک آزاد شد نیاز به یک سرپرست دلسوز داره که بهش محبت کنه . باغی در کرج براش پیدا کردیم ولی باز دوست داریم جایی باشه که بهش توجه ویژه بشه. ما فقط تا امروز عصر براش جای موقت داریم .

. کسی این زبون بسته رو میخواد خوشبخت کنه؟؟ این سگ جثه اش همینه و بزرگتر نمیشه یه میکسی از اشپیتز داره .

فقط با این شماره تماس بگیرید 09193188525