به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران:

سرمای شدید در بریتانیا باعث شده که این دم‌عصایی‌ها یا میرکت‌ها در زیر یک لامپ حرارتی جمع شوند و خودشان را گرم کنند.

دم‌عصایی‌ها پستانداری کوچک و گوشتخوار هستند که یکی از ویژگی‌های معروف آن‌ها روی دو پا ایستادن است.

منبع:باشگاه خبر نگاران