بر اساس تحقیقات جدید، گربه‌ها و سگ‌ها دارای بینش فرابنفش هستند و مولفه‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها قادر به مشاهده آن‌ها نیستند.

به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از ایسنا، متخصصان مطمئن نیستند که چرا این حیوانات به چنین قابلیتی نیاز دارند.

محققان دانشگاه سیتی لندن دریافتند تعدادی از پستانداران مانند خارپشت‌ها و موش‌خرماها می‌توانند در نور فرابنفش بینند و این امر دید بهتری را در شب به آن‌ها می‌دهد؛ مطالعه جدید به آن‌ها در درک بهتر رفتار حیوانات کمک می‌کند.

نور از طیفی از رنگ‌ها تشکیل شده و انسان‌ها می‌توانند از قرمز تا بنفش را ببینند، در حالی که بسیاری از حیوانات مانند زنبورها، ماهی‌ها، خزندگان و دوزیستان می‌توانند طول‌موج‌های فرابنفش را که برای بشر نامرئی هستند، مشاهده کنند.

عدسی‌های چشم انسان نور فرابنفش را مسدود می‌کنند اما در تعدادی از حیوانات، این نور به شبکیه می‌رسد و شبکیه آن را به سیگنال‌های عصبی تبدیل می‌کند؛ این سیگنال‌ها برای پردازش به مغز می‌روند.

در این مطالعه از حیواناتی استفاده شد که در باغ‌وحش‌ها، کشتارگاه‌ها یا آزمایشگاه‌های علمی مرده بودند و محققان میزان نوری را که از خلال چشم آن‌ها به شبکیه می‌رسد، اندازه‌گیری کردند.

دانشمندان دریافتند تعدادی از این حیوانات، شامل گربه‌ها و سگ‌ها، موش‌خرماها و خارپشت‌ها دارای عدسی‌هایی هستند که به مقداری از نور فرابنفش اجازه عبور می‌دهد و بنابراین، آن‌ها می‌توانند به خوبی در تاریکی ببینند.

منبع:جام نیوز