توضیحاتی تقریبا کامل درباره ی مصرف سیر و پیاز در تغذیه ی سگ و گربه شما که تا به حال زیاد گفته شده است :

> بعضی از نگهدارندگان سگ ها و گربه ها یا سایر حیوانات، با افتخار بیان می کنند که حیوان من سال ها یا ماه هاست پیاز می خورد !
پس اگر شما می گویید سمی است، چرا سگ من تا به حال دچار مشکل نشده است ؟!
پاسخ پرسش این دسته از عزیزان این است که در شرایطی که حیوان به شکل مزمن در معرض این مواد باشد (مثلا در دراز مدت مصرف کند اما هر بار مقدار کمی مصرف کند)، مسئله ی ایجاد کم خونی، کاهش می یابد زیرا گلبول های قرمز یا همان اریتروسایت ها، در حال ساخته شدن و جایگزین شدن با گلبول های از بین رفته، هستند
و بابد گفت که با وجود اینکه بدن در حال جایگزین کردن و ساخت دائمی گلبول های قرمز است
اما بدن حیوان دائما در معرض یک استرس بی دلیل، به خاطر همولایزیس شدن روزانه ی تعدادی از گلبول های قرمز خون و وجود این عوامل اکسید کننده، در بدن است

> آلیسین (Allicin) ماده ای است که بوی سیر را ایجاد می کند و یک اکسید کننده ی قوی است
این ماده ی شیمیایی می تواند خطرناک باشد

> علاوه بر ترکیباتی که در این گیاهان وجود دارد و موجب پاره شدن گلبول های قرمز و ایجاد کم خونی می شود
این ترکیبات باعث ایجاد التهاب در دهان، مری و چینه دان هم می شوند و می توانند زخم ایجاد کنند که این آسیب احتمالا در پستانداران حاد تر است
ترکیبات گوگرد داری که در این گیاهان وجود دارد، در مورد گربه ها، سگ و گاو ها نیز باعث از بین رفتن گلبول های قرمز می شود و این حیوانات مشخصا نسبت به این مشکل حساس هستند
به دلیل اینکه گلبول قرمز پرندگان هسته دار است (در پستانداران گلبول قرمز فاقد هسته ی سلول است)
به نظر می رسد که که این مسئله تا حدی آن ها را از دچار شدن پرنده به همولیز اجسام هاینز محافظت می کند
اجسام هاینز (Heinz bodies)، تکه هایی از هموگلوبین اکسید شده هستند که که روی گلبول قرمزی که هنوز از بین نرفته، دیده می شوند
اگر بر اثر خوردن ترکیباتی که در سیر و پیاز (و سایر گیاهان مشابه آن ها) یافت می شود، به اندازه ی کافی گلبول های قرمز پاره شده باشد، آنمیا یا کم خونی ایجاد می گردد
و در آخر بگم که گلبول های قرمز خون، مسئول حمل کردن اکسیژن به بافت ها و همچنین گرفتن کربن دی اکسید آن ها هستند
هر چه تعداد گلبول های قرمز کاهش یابد، حیوان ضعیفتر می شود و لثه ها و بافت ها نیز رنگ پریده می شوند