اولين پر ريزي فنچ در سال اول زندگي اتفاق مي افتد و فنچ ها معمولا با توجه به شرايط آب وهواي محيط اطراف سالي يك تا دوبار پر ريزي مي كنند.

بايد توجه داشت كه پر ريزي با جيره غذايي پرنده ارتباط مستقيم دارد. و در صورت كمبود مواد غذايي در جيره روزانه پرنده، شاهد عدم بروز پرريزي خواهيم بود.
در اين گونه مواقع بايد از غذاهاي حاوي املاح، كربوهيدرات، ويتامين، پروتئين و انرژي استفاده كرد.

پرريزي معمولا هر ساله در فصل تابستان و يا پاييز اتفاق مي افتد و ابتدا پرهاي سر و گردن و سينه پرنده به تدريج ريخته و در مرحله پاياني پرهاي شكم و پشت نيز مي ريزند.

البته گاهي اوقات بيماري هايي نظير جرب و بيماري هاي قارچي نيز ممكن است باعث بروز پر ريزي شود كه معمولا به صورت موضعي است و همراه با علائمي چون خارش، بي تابي، كم غذايي و كاهش وزن مي باشد.


برگرفته از كتاب پرورش، نگهداري و بيماري هاي فنچ
تأليف: دكتر احسان مقدس