محل استقرار قفس پرنده نبايد در محيط شلوغ و پرهياهو و يا در فاصله نزديكي از ديوار يا تلويزيون يا روبروي دريچه كولر يا باد پنكه و مجاور بخاري يا شوفاژ باشد. هم چنين بايد از گذاشتن قفسه بر روي وسايل خانگي لرزش دار نظير يخچال و يا فريزر خودداري كنيد.
پرنده در روز نياز به نور كافي و مناسب و هواي تازه دارد لذا براي محل قفس نزديك پنجره بسيار مناسب است به شرط اين كه در زير تابش مستقيم نور خورشيد يا در برابر كوران باد سرد نباشد.
محل نصب قفس نبايد پايين و يا در روي سطح زمين باشد و بهتر است در ارتفاع ديد يك انسان ايستاده و در زاويه اتاق نصب شود و هم چنين پشت به ديوار نصب شود تا پرنده احساس امنيت بيشتري كند.

قفس بايد عريض و جادار باشد و امكان تحرك پرنده و يا پرندگان در آن به خوبي فراهم شود.
كف قفس، ميله عرضي و ظروف آب و غذاي پرنده را بايد روزانه پاك و شستشو و خشك نمود.
سقف قفس بهتر است صاف و مسطح باشد تا امكان پرواز در قفس را از پرنده مي گيرد. قفس هاي مدور براي فنچ مناسب نيست زيرا او را وادار مي كند تا در يك مسير مصنوعي و ناخواسته پرواز كند. لذا وجود دو يا چند ميله عرضي متناسب با جثه پرنده بسيار ضروري است.

تاب يكي از بهترين وسايل بازي براي قفس فنچ ها مي باشد.
به جاي ميله هاي پلاستيكي، مي توان از شاخه درختان استفاده كرد، ولي هميشه بايد مطمئن شويد كه شاخه فاقد هر گونه نشانه اي حاكي از وجود كپك يا قارچ مي باشند. در واقع شاخه اي كه تازه از درخت قطع شده به مراتب بهتر از چوب هاي پوسيده و يا شاخه هايي است كه پيش تر از درخت بريده شده اند.در صورتي كه شاخه مورد نظر با مدفوع پرندگان وحشي آلوده شده آن را كاملا بشوييد. غالبا از چوب تنه درختان ميوه مثل درخت سيب براي ساختن ميله قفس استفاده مي شود از شاخه درخت چنار هم مي توان استفاده كرد. قطر ميله داخل قفس مناسب براي فنچ بايد كمتر از 25/1 سانتي متر است. ميله قفس نبايد در تمام نقاط خود قطر يكساني داشته باشد در غير اين صورت، نقاطي به نام نقاط حاصل از فشار روي پاي پرنده به وجود مي آيد كه باعث تورم كف پا مي شود و ممكن است پس از مدتي عفوني شود.


برگرفته از كتاب پرورش، نگهداري و بيماري هاي فنچ
تاليف: دكتر احسان مقدس