عفونت دستگاه تنفسیدرپرندگان

قارچ مرغی یا پرندگان
یکی از بیماریهای بسیار رایج در پرندگان خانگی بیماری های دستگاه تنفسی میباشد که ازطریق راه هوایی انتقال میابد. یکی دیگر از بیماری هایی ، شایع عفونت قارچی دستگاه تنفسی پرنده میباشد.

نشانه ها و انواععلایم بیماری وابسته به شکل عفونت می باشد. برای پرندگان،این بیمار قارچی معمولا در کیسه های هوا در ریه ها برونش ها ، نای، و سیرینکس یا جعبه صدا پرنده را آلوده می کند. اگر به سرعت درمان نشودپرنده را دچار مشکلاتی میکند، آسپرژیلوس حتی می توانید به اندام های دیگر گسترش پیدا کند. دو شکل از بیماری
Apergillosis موجود در پرندگان وجود دارد.

1- حاد شدن قارچ در پرندگان جوان و تازه وارد رخ می دهد. این بیماری کوتاه مدت است . معمولا علامت های ذکر شده درپرندگان مشاهده میشود کمبود اشتها ، مشکلات تنفسی، و اگر در زمان کوتاه درمان نشود، پرنده آلوده ممکن است هنگامی که کیسه های هوایی متورم شوند پرنده دچار مرگ شود. این بیماربا نام
airsacculitis معروف می باشد . در تشخیص پزشکی ریه ها پرنده و کیسه های هوایی انباشته با خلط سفید پیداست ریه ها نیز ممکن است ندول داشته باشد.
2- قارچ مزمن در پرندگان مسن ، رخ می دهد. عفونت بیشتر در مدت زمان طولانی در پرندگان رخ می دهد پرندگان نشانه هایی از بی میلی ، افسردگی ، ضعف، و مشکلات تنفسی را دارند . علائم آشکار شده پس از عفونت در ریه ها با گذشت زمان خود را نشان میدهد. تغییرات و مشکلات برای پرندگان شدید خواهد بود و ممکن است دائمی باشد. ممکن است تغییرات استخوان و
misshaping از دستگاه تنفسی فوقانی به وجود بیاورد - بینی ، نای، و سیرینکس . ریه ها به شدت آسیب دیده خواهد شد، به دلیل عفونت طولانی مدت ، و به راحتی می توانید به اندام و سیستم های پخش عصبی انتقال یابد . اگر سیستم عصبی مرکزی را آلوده شود، پرنده دچار لرزش ، از دست دادن هماهنگی و فلج می شود.

علل یا علت ها
این بیماری توسط قارچ آسپرژیلوس ایجاد می شود، و اسپور همان چیزی است که باعث مشکلات تنفسی در پرندگان می شود. اسپورهای قارچی را می توان در مواد غذایی آلوده، آب، جعبه لانه، مراکز رشد، مواد تودرتو، و مناطق تهویه انتقال یابد. با این حال، پرندگان همچنین می توانید عفونت را از محیط آلوده بگیرد.
عفونت قارچی در پرندگان مبتلا به کمبود ویتامین A، سوء تغذیه، استرس و در دیگر کشورهای مختلف تضعیف شده رایج است. اسپورهای قارچی وارد شش ها پرنده میشود به خصوص در زمانی که ایمنی پرنده کم باشد.

درمان
پس از تشخیص مناسب دامپزشک درمان های اولیه، بیماری قارچی با دادن داروهای ضد قارچی شروع میشود و از آنجایی که علائم این بیماری مشابه سایر عفونت های تنفسی می باشد، شما باید مراقب باشید و پرنده خود را به دامپزشک نشان دهید تا اثارتخریب کمتر باشد.
ممانعت یا پیشگیری
ازبیماری قارچی در پرندگان را می توان با چند اقدام احتیاطی ساده جلوگیری کرد: شما باید بهداشت، تغذیه و تهویه خوب برای پرنده مهیا کنید.

مترجم :fcom
منبع:http://mihanpet.ir