جمیعت رها یک نهاد مردمی ﺑﺎ ﻫﺪف دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺣﻴﻮاﻧﺎت ، ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺣﺎﻣﻴﺎن دﻟﺴﻮز ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﻲ دﻓﺎعﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، می باشد. از آپریل سال ٢٠١١ فعالیت این گروه رسمی تر گردید
وتحت عنوان "تیم امداد رسانی به حیوانات " به صورت مشخص به امداد رسانی به حیوانات آسیب دیده شهری پرداختند .در
طول این مدت تیم رها موافق به نجات ،درمان و واگذاری تعداد زیادی سگ وگربه آسیب دیده گردیده است .
در اکتبر ٢٠١٢ جمیعت رها اقدام به ساخت اولین مرکز درمان و نقاهتگاه خود برای کمک به سگهای آسیب دیده نمود.این مرکز صرفا جهت نگهداری موقت
میباشد .
در کارنامه این گروه کمک به حیوانات حیات وحش نیز دیده میشود.
جمیعت رها آماده همكاري با كليه تيم هاي حامي حيوانات و همچنين تمامي دوستداران حيوانات مي باشد و دست همگي اين عزيزان را به گرمي مي فشارد
یلدا بکائی:امور پزشکی و امداد
علی انصاریان: مسئول صفحه
امیر صباغ:مدیر مرکز و لجستیک
ترانه سالور:روابط عمومی و امور داوطلبین
فواد سمیعی:مدیریت

این پناهگاه در کردان تهران واقع شده.....

از همه اسپانسر های محترم و حامیان عزیز مجموعه تقاضا داریم نسبت به واریز هزینه سگهای خودشون که مهمان مرکز رها هستند اقدام کنند....همونطور که اطلاع دارید تنها منبع پرداخت هزینه های عمرانی و اداره مرکز کمکهای شما اسپانسر های عزیز می باشد ...
امیدواریم در اخرین ماه سال جاری کمکها شما سبب پرداخت همه بدیها و صورتحسابهای مجموعه شود ...سپاس
برای کمک های مالی: شماره کارت 6274881110706727 بانک کارآفرین خانم سالور