این کوچولو خیلی زجر کشیده.پاروو داشته.رنگ شده بوده و خیلی خوشگل و مهربونه.
این مشخصاتشه:
نژاد میکس ایرانی
ماده 2 ماهه
واکسناشو زده و شناسنامه داره
به کسی که باغ یا ویلا داشته باشه واگذار میکنم
اگر باهام تماس بگیرید ممنون میشم
09122484769
نکویی

فقط با شماره ذکر شده تماس بگیرید