> كاسكو :
با بالغ شدن رنگ چشمش به كرم و زردي ميزنه ...هنگامي كه به دنيا مياد عنبيه چشمش كاملا مشكي هست بعد از 6-7 ماه دودي تيره و بعد از يكسال و چند ماه دودي و بعد طوسي -سفيد -كرم و زرد ميشه....از رنگ سياه تا كرم مايل به زرد حدود 3 تا 3.5 سال طول ميكشه.....پس كاسكوي وحشي چشم كرم يا زرد نخريد...در ضمن كاسكوي نا بالغ رنگ انتهاي پر هاي دمش به دودي ميزنه و به مرور اون پر ها مي افتند و پر هاي قرمز شفاف يك دست در مياد

> طوطي سنگال:
دقيقا عين كاسكو از طريق رنگ چشم.....سنگال چشم زرد و چشم پرتقالي بالغه

> آرا يا ماكائو از طريق رنگ چشم
جوجه ها چشم مشكي و طوسي و دودي دارند

> طوطي كوتوله برزيلي(love bird) در جوجه هاي در حد چند ماه بالاي منقارشون دودي رنگ هست
اما در ماههاي بالا اين رنگ از بين ميرود

> كاكادوي سولفور كرست-كاكادوي ملوك -كاكادوي گوفين -كاكادوي آمبرلا جوجه نا بالغشون نشونه خاصي نداره اما وقتي سن اونها بالا ميره پوست دور چشمشون به آبي كم رنگ ميزنه....پس كاكادوي وحشي دور چشم آبي نخريد

> ملنگو (طوق دار هندي) و طوطي اسكندر(شاه طوطي) اگر نر و بالغ باشن داراي طوق هستند.....ماده ها درست عين جوجه ها طوق ندارن پس اگر يك طوطي هندي طوق دار ملنگو سبز-آبي-زرد-سفيد و خاكستري ديديد كه طوق داره نر بالغ هست و اگر طوق نداشت ممكنه ماده بالغ-جوجه ماده نابالغ و جوجه نر نا بالغ باشه

> طوطي اكلكتوس(گاهي طوطي اصيل هم ميگن اما بي سوادها ميگن الكاتوس!!) :
جوجه اون تا چند ماه اول زندگي بالاي منقارش كمي رنگ فندقي داره اما اين رنگ ميره و ديگه راهي براي تشخيص جوجه از بالغ نيست