واگذاری کیتی خانم و کندی خانم، در تهران و اصفهان.......For adoption
25 بهمن
کندی خانم و کیتی خانم هر دوشون از پیشی های بی سرپرست بودن که نجات پیدا کردن. میونۀ خوبی با هم دارن و چون مدت زیادی با هم زندگی کردن، ترجیح میدیم با هم واگذار بشن. البته به طور تک تک هم واگذار میشن.
کیتی خانم، 1.5 ساله، نژاد اروپایی، عقیم شده، واکسینه و کاملاً سالم. کیتی خانم خیلی گربۀ آروم و ساکتیه. البته یه کمی فضول هست ولی اصلاً خرابکاری نمیکنه. گربۀ حرف گوش کنیه، اسمشو بلده ولی خیلی اهل بغل نیست.
کندی خانم، 8 ماهه، کاملاً سالم، واکسینه، به زودی عقیم میشه. کندی خانم خیلی گربۀ شیرینه و برای همین اسمش کندیه. دوست داره بغل بیاد و خرخریه. خیلی شیطونه ولی اگه با صدای بلند بهش "نه" بگین، می فهمه کار بدی کرده. یه غری هم میزنه و میره. اسمشو بلده.
اگر می تونین مامان یا بابای مهربون کندی و کیتی باشین، لطفاً فقط و فقط با شمارۀ 09352277482 تماس بگیرین.
با تشکر از جناب آقای حسینعلی پور عزیز که تا امروز از این دو بچه مثل دستۀ گل نگهداری کردند.