خبرگزاری مهر : هفته بیست و هفتم و قهرمانی کورس اسبدوانی روز جمعه در گنبد کاووس برگزار شد.