دوستان عزیز من یک خوکچه هندی دارم( ماده ) .نیاز به یه خوکچه دیگه دارم تا از تنهایی دربیاد. شرایط نگهداری آن را نیز دارم .

لطفا به من خبر دهید.
09392784838 (تهران)