نصايح مربوط به حمام كردن فنچ:

1. از آب كاملا گرم و يا كاملا سرد استفاده نكنيد.

2. در صورتي كه پرنده در اتاق كولر دار قرار دارد از حمام كردن آن جلوگيري نماييد. بديهي است كه اين كار شما باعث سرماخوردگي پرنده خواهد شد.

3. از سشوار براي خشك كردن پر و بال پرنده خودداري كنيد زيرا به رشد طبيعي پرها آسيب جدي وارد مي كند.

4. در صورت بيماري و يا ضعف عمومي پرنده از حمام كردن آن جدا خودداري كنيد.

5. براي حمام كردن پرنده به هيچ وجه از صابون و يا شامپو استفاده نكنيد زيرا كه پرنده به صابون و شامپو نياز ندارد و تاكنون شامپو و صابوني براي مصرف پرندگان تهيه نشده است و اين مواد شيميايي ممكن است به پرنده آسيب برسانند.

6. هيچ وقت پرنده خود را به حمام كردن مجبور نكنيد.

7. در هنگام آب پاشيدن بر روي پرنده از پاشيدن آب بر روي ميله ها خودداري كنيد تا ميله هاي قفس زنگ نزند و يا اين كار را در معرض اشعه آفتاب انجام دهيد تا ميله ها خشك شود. بهتر است از ظرف مخصوص حمام كردن پرنده استفاده كنيد.

8. پس از حمام كردن كف قفس را خيس رها نكنيد و سعي كنيد كه روزنامه هاي كف قفس را تعويض نماييد.

9. ظرف مخصوص حمام كردن را براي مدت طولاني در قفس رها نكنيد زيرا كه پرنده ممكن است مدفوع خود را در آن بريزد و سپس از آن آب بخورد.

10. قبل از حمام كردن، سعي كنيد كه آب نوشيدني مناسب در اختيار پرنده قرار دهيد تا پرنده سيراب شده و رغبتي به نوشيدن آب از ظرف حمام خود نداشته باشد.

11. در صورت آلودگي پرنده به انگل هاي خارجي نظير شپش و غيره مي توانيد به آب حمام كمي مواد حشره كش اضافه كنيد تا بدين وسيله انگل هاي خارجي موجود در لابه لاي پرها از بين برود. اين مواد حشره كش را از داروخانه هاي دامپزشكي تهيه كنيد.

برگرفته از: كتاب پرورش، نگهداري و بيماري هاي فنچ
تأليف: دكتر احسان مقدس