امام صادق علیه السلام به نقل از جدش رسول خدا (ص): الخیلُ فی نواصیها اُلخیرُ خیر و برکت در پیشانی و مقدم اسبهاست . «یعنی اسبها مایه خیر و برکت هستند