پروانه سپیده کوهستانطبقه بندی فارسی : زیبا پروانگانطبقه بندی انگلیسی: Pieridaeنام فارسی: پروانه سپیده کوهستانگزارش پراكندگي در ايران : آذربايجان ، اين پروانه براي اولين بار در ايران144 سال پيش يعني در سال 1248 هجري شمسي توسط لدرر از ضلع شمالي البرز گزارش گرديد .


سه سال بعد از او ، كريستوف نيز پروانه سپيده كوهستان را از دامنه جنوبي البرز جمع آوري كرد.
منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:پروانه سپیده کوهستان