دیده بان حقوق حیوانات: یک عدد طوطی کوچک اسکندر (ملنگو) که مدتی در اسارت زندگی کرده بود به آسمان آبی بازگردانده شد.برای کاهش هر گونه ریسک در زندگی این پرنده که هنوز امکان پرواز را از دست نداده بود، زیستگاهی پر جمعیت و نزدیک به منابع آب، غذا و با درختان مناسب برای لانه گزینی جهت رهاسازی انتخاب شد. پس از انتقال به منطقه انتخابی، به پرنده فرصت لازم برای پرآرایی، آشنایی و کشف محیط و همچنین پرواز دلخواه داده شد. طوطی خوش سر انجام همزمان با جیغ یکی از همنوعان با پروازی سالم قفس را ترک و به میان انبوه همنوعان پر کشید.