این روزها روزهای سختیه ،برف ،بی غذای و مرگ
دیروز 3تا از قوها مردن دیگه غذای هم نمونده ،تلاب یخ زده ،کمکهای مردمی هم که خیلی کمه ،نمیدونم دیگه پیش کی برای غذای این قوها دست دراز کنم دیگه اروم اروم خستگی داره منو زمین میزنه ،خدایا کمکم کن که بتونم به این قوها کمک کنم ،دوستان عزیز این مطلب را با اشک برای شما مینویسم خواهش میکنم به من تو این راه سخت کمک کنید خواهش میکنم خواهش
اطلاعاتِ تماس گیری با . . .
انجمن حمایت از پرندگان مهاجر سرخرود
https://www.facebook.com/Happy.world.of.animals2
شماره حساب ،انجمن
بانک ملی:
0109580135004
شماره کارت :
3931 3917 9918 6037
با مدیریت آقای مهدی گلی و مسعود محمدی - 09111171880