کرم کیسه هوا
یکی از عللی که پرندکان از بیماری های شش و ریه رنج می برند ، انگل ها هستند. یکی از این انگل ها کرم کیسه هوا می باشد. این انگل از بینی پرنده تا کیسه های هوایی وجود دارد.


قناری ها و فنچ های گلدین از جمله پرندگانی هستند که بیشتر از این بیماری رنج می برند.


انواع و نشانه ها


نشانه هایی که پرنده از خود نشان می دهدبا توجه به شدت بیماری متفاوت است. پرندگانی که بیماری در بدن آن ها گسترش نیافته است از خود علایمی نشان نمی دهند ، اما پرندگانی با شدت بیماری بالا علایم زیر را از خود نشان می دهند:


1-مشکل تنفسی(شامل صدا های سوت مانند و کلیک مانند می شود. )


2-تنفس با دهان باز

3-تولید بزاق بیش از حد

فعالیت، استرس و در دست گرفتن پرنده می تواند علایم را تشدید کند ودر مواردی باعث مرگ پرنده بشود.

درمان

شما باید پرنده را به نزد دامپزشک ببریدتا تشخیص دقیقی از بیماری بدهد. اگر این انگل شناسایی شود ضدانگل تجویز می شود. داروی تجویز شده می تواند به صورت خوراکی یا تزریقی استفاده گردد. اگر بیماری به موقع شناسایی شود می توان آن را به طور کامل درمان کرد.


مترجم:armin 1 (www.mihanpet.ir/members/armin+1/)

مطلب اختصاصی میهن پت (www.mihanpet.ir)