نارسایی کلیه و مجاری ادراری در پرندگان
پرندگان هم مانند انسان ها و سایر موجودات از بیماری های کلیوی و مجاری ادراری رنج می برند.


انواع و نشانه ها

پرنده ممکن است بر اساس کارکرد کلیه خود علایم مختلفی را از خود بروز بدهد ، که در زیر شایع ترین علایم را بررسی می کنیم:


1-کاهش دفع ادرار

2-تغییر رنگ ادرار

3-وجود خون در ادرار

4-عدم تعادل هورمون ها در خون

5-افزایش یا کاهش مصرف آب

6-مشکل داشتن در حرکت و یا راه رفتن

7-بی حالی


8-افسردگی

به علت وجود علایم مختلف در زیر به معمول ترین آن ها اشاره میکنیم:


نقرس- اسید اوریک در بافت های اطراف بافت های کلیه و مفاصل ذخیره می شود. در این حالت پرنده دچار ناراحتی در حرکت می شود و مفاضل متورم شده و به رنگ قرمز در می آید.


سنگ- در کلیه ها و مجاری ادراری پرنده امکان وجود سنگ است.در این حالت ،پرنده به علت درد ایجاد شده کمتر مدفوع کرده و در مدفوعش خون وجود دارد.

نارسایی کلیه- کلیه ها ممکن است به علت عدم کارکرد مناسب این عارضه رخ می دهد.


علل

مشکل نارسایی کلیه و مجاری ادراری در پرنده می تواند به علل گوناگون ایجاد شود که مهمترین آن ها عبارت هستند از:


1-عفونت

2-جراحت

3-بیماری

4-تومور یا سرطان

5-بیماری سایر اندام ها

6-سو تغذیه

7-مقدار زیاد کلسیم،ومیتامینD و فسفر

8- کم آبی بدن

درمان

اگرهرگونه علایم نامتعارف در پرنده مشاهده کردید به دامپزشک مراجعه کنید.در این زمان، دامپزشک با انجام آزمایشات مختلف راه مناسب را پیشنهاد می دهد.


مترجم:armin 1 (نمایش مشخصات: armin 1 - انجمن حمایت از حیوانات بی سرپرست)

مطلب اختصاصی میهن پت(www.mihanpet.ir)