مطالعه ای جدید برخی نشانه های تکان دهنده درباره جمعیت کوسه ها و سفره ماهی ها را نمایان کرده است. این مطالعه خواستار توجه فوری جهانی درباره روند کاهشی تعداد گونه های آبزی شده است. مطالعه ای که در نشریه "ای لایف" منتشر شده، نشان داده است سالانه میلیون ها کوسه کشته می شوند و اگر قصابی این آبزیان دریایی کنترل نشود، طی سال های پیش رو و خیلی زود به انقراض آنها منجر خواهد شد.


حدود 300 پژوهشگر از 64 کشور جهان در مطالعه اخیر به بررسی خطراتی که ادامه حیات کوسه ها و سفره ماهی ها را تهدید می کنند، پرداخته اند. در این مطالعه 1041 گونه از آبزیانی مانند کوسه ها و سفره ماهی ها که اسکلت آنها نه از استخوان بلکه از غضروف شکل گرفته مورد بررسی قرار گرفته اند.


هدف از این مطالعه بررسی اجمالی وضعیت حفاظت از این حیوانات آبزی بوده، اما پژوهشگرن دریافته اند آنها در میان حیواناتی قرار دارند که به شدت در معرض تهدید انقراض هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، بهره برداری بیش از اندازه به واسطه صید تجاری و یا تصادفی، نابودی زیستگاه، تغییرات آب و هوایی و حیوان آزاری تهدیدهای اصلی برای آبزیان اسکلت غضروفی هستند.


به گفته کارشناسان، از دست دادن شکارچیان بزرگ دریایی برای زیست بوم های آبی پیامدهای ویرانگری را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، از دولت های جهان خواسته شده است تا به منع صید گونه های به شدت در معرض خطر انقراض و حفاظت از زیستگاه های خاص اقدام کنند.


افزون بر صید هدفمند و تجاری، 20 گونه از کوسه ها و سفره ماهی ها به واسطه آلودگی تهدید می شوند. 22 گونه به واسطه تخریب رودخانه ها از طریق توسعه مسکونی و تجاری، و 12 گونه نیز به واسطه تبدیل شدن مانگروها به مزارع پرورش میگو، ساخت و ساز سدها و اقدام های کنترل آب در معرض تهدید قرار گرفته اند.

منبع:زیست نیوز