لطفا لطفا برای جلوگیری از ازمایش رو گربه ها امضا کنید فقط دویست نفر دیگر مونده
http://www.change.org/en-GB/petition...iff-university
[IMG]http://**********.org/forum/images/imported/2014/01/4724.jpg[/IMG]
خلاصه ترجمه:در دانشگاه کاردیف برای پی بردن به عملکرد مغز در حالتی که یک چشم کار نمیکند دست به عمل شیطانیی میزنند که به شرح زیر است:
از بچگی گربه ها با رنج بزرگ میشوند.ان ها یکی از چشم های بچه گربه را به طرز وحشیانه ای میدوزند و پس از مدتی به گربه ها دارویی طزریق میکنند تا چشمی که دوخته شده از کار بیفتد و بعد از بی هوش کردن گربه ها پوست سر ان ها را کنده و جمجمه را برش میدهند و روی مغز ازمایشاتی میکنند و پس از چند بار تکرار این عمل وحشیانه گربه میمیرد و هنوز ادامه دارد.پس از مرگ تکه ای از مغز را برای انالیز جدا میکنند اما شما میتوانید جلوی ای عمل وحشیانه رو بگیرید اقای ریکی گرویاس نویسنده،کارگردان،کمدین،ته یه کننده و حمایت کننده سازمان buav هست و به ما برای جلوگیری از این عمل وحشیانه کمک میکند لطفا ما را حمایت کنید ممنون.