خیلی خیلی فوری و حیاتی....

دوستان، چهار تا گربه هستند که دهنشون عفونت و مشکل داره. یکیشون که نصف فکش کاملا از بین رفته رو یکی از حامیان به دامپزشکی رسوندش. گفتند باید بخوابونیم ولی‌ موافقت نشد و الان در حال درمان هست.
تا عفونت کارها رو برای اون سه تای دیگه خرابتر نکرده احتیاج به کمک برای گرفتن و دامپزشکیشون هست. اگر به هر طریقی میتونید کمک کنید، چه از گرفتن، چه از بردن دامپزشکی، چه از کمک به هزینه‌ها، چه از نگهداری و غیره، خواهش می‌کنیم دریغ نکنید.
گربه‌ها در توانیر شمالی‌ هستند و با خانم موحد‌زاده که اونجا غذارسانی میکنند هماهنگ کنید.
۰۹۱۲۶۹۵۹۴۱۲

ممنونیم