گاز متانی که از شکم گاوهای شیرده خارج میشود، موجب انفجار در طویله ای در آلمان شد.

به گزارش بی بی سی، پلیس شهر رسدورف آلمان بعد از بررسی طویله آسیب دیده این خبر را اعلام کرد. سقف این طویله آسیب دیده و یکی از گاوها هم دچار جراحت شده است.

از قرار ۹۰ گاوی که در این طویله بودند، آنقدر باد شکمشان را از دهان و مقعد بیرون دادند که فضای طویله از گاز متان انباشته شد.

رویترز از گزارش پلیس نقل کرده که جریان الکتریسیته موجب انفجار میشود که با "شعله های آتش" همراه بوده است.


مسئولان بعد از حادثه طویله را بررسی کرده اند تا برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه میزان گاز آنجا را بسنجند.

برخی از بررسیها نشان میدهد هر گاوی در روز ۵۰۰ لیتر گاز متان از بدنش خارج میشود. این گاز از گازهای گلخانه ای است.

بیشتر گاوها به عنوان مهمترین عامل حیوانی تولید کلیک گازهای گلخانه ای معرفی شده بودند.

منبع:برترینها