یکی از میوه های عجیب دنیا "میوه اژدها" است که نباید آن را با میوه هیولا اشتباه بگیریم.

این میوه بسیار خوشمزه است و بومی مناطق جنوبی مکزیک و پاناما است.

پوست سخت این میوه از هسته مرکزی خوشمزه آن محافظت می کند.

این میوه شباهت زیادی به ذرت دارد و بوی بسیار ناخوشایندی می دهد.

بوی بد این میوه حاصل از پوست سخت آن است.


منبع:جام فتو