غار هوبارد در آمريكا مامن چند ميليون خفاش كه يصورت كولوني زندگي مي كنند به حساب مي آيد.

به گزارش سرویس علمی جام نیوز، این غار وسیع اقامتگاه چندین میلیون خفاش با نژادهای آمریکایی بوده که به دلیل مواجه شدن با یک بیماری واگیر ، روز به روز از جمعیت آنها کاسته می شود.

از ابتدای سال 2006 میلادی و با شیوع بیماری خاصی بانام “بینی سفید”در بین خفاش های این غار بیش از 5.5 میلیون از این خفاش ها کشته شده اند و درحدود دو میلیون از جمعیت آنها باقی مانده که آنها نیز در خطر جدی نابودی قرار دارند.